Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Barendrecht (Barendrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Binnenhof 1
2991 AA BARENDRECHT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 501
2990 EA BARENDRECHT

Contactgegevens

Telefoon 14 0180 (algemeen)
Internet http://www.barendrecht.nl (algemeen)
E-mail info@barendrecht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Barendrecht

Geografische informatie

Oppervlakte 21,74 km2
Aantal inwoners 48690
Inwoners per km2 2239
Bevat plaatsen Barendrecht

Functies

Burgemeester Dhr. drs. R.E. Schneider (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. G.J. Bravenboer
Locoburgemeester Dhr. L.P. van der Linden MSc (EVB)
Raadsgriffier Mw. C.M. Krouwel
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
EVB 20
SGP/ChristenUnie 3
CDA 2
D66 1
GroenLinks 1
VVD 1
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0489
KVK-nummer 24494374

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?