Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Interdepartementale commissies

Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR)

Interdepartementale commissie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-11-2022 Op 15-11-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 64 26 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting ICBR
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Secretaris mw. drs. D.N. (Daphne) van der Zwet
Voorzitter mw. drs. M. (Marieke) van Wallenburg

Beschrijving

De ICBR is ambtelijk voorportaal van de Raad voor Bestuur en Justitie (RBJ) en verzorgt (via het zogeheten SGO Voorportaal) in die rol de voorbereiding van de besluitvorming in de RBJ over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering rijksdienst. De ICBR staat voor het rijksbreed sturen op een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. De commissies heeft tot taak op dit terrein de in het eerste lid genoemde terreinen desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven.

Leden: de hoogst verantwoordelijke ambtenaren voor de bedrijfsvoering van alle ministeries, de plaatsvervangend SG's of de (hoofd)directeuren bedrijfsvoering. Voorzitter is de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?