Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Instellingen hoger onderwijs en academische ziekenhuizen

Zelfstandig bestuursorgaan Cluster van zbo's

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 21-10-2021 Op onbekende datum heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-10-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-09-2021 t/m heden

Algemene informatie

Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aantekening Dit is een cluster van zbo' s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd. Dit cluster bestaat uit zowel privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

Instellingen van hoger onderwijs geven onderwijs en verrichtten onderzoek. Academische ziekenhuizen verlenen daarnaast zorg.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.