Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

Actief van 01-05-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 06-12-2023 Op 04-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-12-2023 doorgevoerd.

Contactgegevens

Internet https://www.adviescollegeopenbaarheideninformatiehuishouding.nl (algemeen)
E-mail info@acoi.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)

Organisatiebeschrijving

Het belangrijkste onderwerp voor het Adviescollege is de uitvoering van de Wet open overheid, de Woo. Het gaat daarbij over de manier waarop de overheid haar informatie openbaar maakt. Wat publiceren overheidsorganisaties actief, uit eigen beweging? Hoe gaan zij om met verzoeken tot openbaarmaking van overheidsdocumenten, die ingediend zijn door journalisten, wetenschappers en anderen? Wat kan anders en beter? Het Adviescollege onderzoekt de stand van zaken en brengt vervolgens adviezen uit aan de regering en het parlement. Het Adviescollege adviseert ook over de informatiehuishouding van de overheid. Overheidsorganisaties maken en ontvangen veel documenten, zoals interne nota’s, rapporten, brieven, e-mails en websites. Als de overheid die informatie niet zorgvuldig beheert, is het lastig om de relevante documenten openbaar te maken. De Wet open overheid verplicht de minister van BZK daarom om samen met de staatssecretaris Cultuur en Media en met gemeenten, provincies en waterschappen plannen op te stellen voor verbetering van hun (digitale) informatiehuishouding. Het Adviescollege adviseert over de voortgang van die plannen en let daarbij ook op de Archiefwet. In de Archiefwet staan namelijk de basisregels voor goed informatiebeheer.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?