Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

mw. ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Telefoon (070) 333 44 44 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid (algemeen)

Algemene informatie

Functie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Partij
CDA