Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Twente (ODT)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 18-10-2017 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-04-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 16-06-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postadres Postbus 499
7600 AL Almelo

Contactgegevens

Telefoon (0546) 74 95 00 (algemeen)
Internet https://odtwente.nl (algemeen)
E-mail info@odtwente.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting ODT
Datum van oprichting 18-10-2017

Organisatiebeschrijving

Omgevingsdienst Twente werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. In opdracht van de veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voeren wij taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Meer informatie

https://odtwente.nl/over+ons/default.aspx

Identificatiecodes

Organisatiecode so0892
KVK-nummer 71101241

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?