Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 28-07-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-03-2022 Op 18-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postadres Postbus 499
7600 AL Almelo

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Twente
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Twente

Bevoegdheden

Artikel 9 Bevoegdheden

 1. Aan het bestuur worden door de deelnemers geen bevoegdheden overgedragen.

 2. Voor de uitvoering van zowel de basistaken als de facultatieve taken kan , zij het bij separaat besluit door de deelnemers, mandaat worden verleend aan de directeur/secretaris.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
18-10-2017 Gemeente Almelo College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Dinkelland College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Enschede College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Haaksbergen College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Hellendoorn College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Hof van Twente College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Losser College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Oldenzaal College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Rijssen-Holten College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Tubbergen College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Twenterand College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Gemeente Wierden College van burgemeester en wethouders
18-10-2017 Provincie Overijssel Gedeputeerde staten

Doel

 1. De Omgevingsdienst Twente is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van:

  • het voorbereiden van beschikkingen,

  • het toezicht op de naleving van de milieuvoorschriften, neergelegd in wet- en regelgeving en in beschikkingen en

  • aanvullende taken en bevoegdheden welke door het bevoegd gezag aan de Omgevingsdienst Twente zijn gemandateerd.

 2. De Omgevingsdienst Twente draagt zorg voor een organisatie ter behartiging van de in het eerste lid genoemde belangen en richt zich daarbij op:

  • bieden van een structuur waarin de deelnemers voldoen aan de wettelijke eisen van kwaliteit, effectiviteit en robuustheid en organisatie voor de uitvoering van hun vth-taken;

  • adviezen aan en uitvoering voor de deelnemers ten behoeve van hun vth-taken;

  • inzetten van kennis en kunde;

  • realiseren van een centraal aanspreekpunt voor externe partners;

  • het creëren van een zo gelijk mogelijk speelveld voor burgers en bedrijven in het werkgebied van de Omgevingsdienst Twente.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Twente
Afkorting ODT
Datum van oprichting 18-10-2017
Telefoon (0546) 74 95 00 (algemeen)
Internet https://odtwente.nl (algemeen)
E-mail info@odtwente.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?