Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Overijssel (OV)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-02-2024 Op 31-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Overijssel
Postadres Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Contactgegevens

Telefoon (038) 499 88 99 (algemeen)
Internet https://www.overijssel.nl (algemeen)
E-mail overijsselloket@overijssel.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (6)

Algemene informatie

Afkorting OV

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Organisatiebeschrijving

Missie van de provincie Overijssel: De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal. Zonodig als regisseur, smeden we coalities met tal van partners om resultaten te boeken voor de inwoners van Overijssel. Ons doel is dat iedereen hier gezond en plezierig kan wonen, werken en recreëren. In een omgeving met balans tussen rust, ruimte én dynamiek. We laten zien dat de provincie er toe doet. Dat we het verschil durven maken. We pakken door, maken keuzes en nemen risico’s. Dit alles met oog voor de verschillen die er zijn, die Overijssel juist aantrekkelijk en veelzijdig maken.

Identificatiecodes

KVK-nummer 51048329

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?