Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-03-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-03-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-03-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wolbes Landen 9a
7627 PS Bornerbroek
Postadres Postbus 67
7600 AB Almelo

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionaal Bedrijventerrein Twente

Bevoegdheden

  1. Aan het Algemeen Bestuur komen in het kader van deze regeling alle bevoegdheden toe, tenzij bij wet of in deze regeling anders in bepaald.

  2. De volgende bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn niet overdraagbaar:

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting, van de grondexploitatie, van de meerjarenraming en het vaststellen van de jaarrekening;

b. het vaststellen en wijzigen van een reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur;

c. het overeenkomstig artikel 212 Gemeentewet jo. artikel 216 Provinciewet vaststellen en wijzigen van een verordening over de uitgangspunten voor het financiële beleid, en van regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie;

d. het overeenkomstig artikel 213/213a Gemeentewet jo. artikel 217 Provinciewet vaststellen en wijzigen van een verordening met regels voor de controle op het financiële beheer, en van de inrichting van de financiële organisatie;

e. het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling in verband met uitbreiding van het RBT-gebied, met de toetreding tot of de uittreding uit de regeling van een of meer deelnemers en in verband met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling.

  1. Besluiten met betrekking tot de in dit artikel genoemde bevoegdheden kunnen met een gewone meerderheid van stemmen binnen het Algemeen Bestuur worden genomen, tenzij in deze regeling anders is aangegeven.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
05-04-2005 Gemeente Almelo
05-04-2005 Gemeente Borne
05-04-2005 Gemeente Enschede
05-04-2005 Gemeente Hengelo
05-04-2005 Provincie Overijssel

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Bedrijventerrein Twente
Afkorting RBT
Datum van oprichting 05-04-2005
Telefoon (0546) 85 18 88 (algemeen)
Internet http://xlpark.nl (algemeen)
E-mail l.hoogenberg@xlpark.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?