Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres per adres gemeente Wassenaar in verband met liquidatie na 31-12-2022
Johan de Wittstraat 45
2242 LV Wassenaar
Zuid-Holland
Postadres per adres gemeente Wassenaar in verband met liquidatie na 31-12-2022
2240 AL Wassenaar

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie Duivenvoorde
Archiefzorgdrager Werkorganisatie Duivenvoorde

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. De colleges alsmede de burgemeesters van de gemeenten kunnen bevoegdheden in mandaat verlenen en daarmee taken opdragen aan het dagelijks bestuur of de concerndirectie.

  2. Overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt voor mandaatverlening overeenkomstig het vorige lid instemming van het algemeen bestuur, respectievelijk het dagelijks bestuur, respectievelijk de concerndirectie gevraagd.

  3. Het dagelijks bestuur houdt een register bij van de overeenkomstig het eerste en tweede lid gemandateerde bevoegdheden.

  4. [vervallen]

  5. [vervallen]

  6. De burgemeesters dragen geen bevoegdheden over.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Voorschoten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Wassenaar Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de Werkorganisatie is het zijn van een goede, sterke, toekomstbestendige en kostenefficiënte ambtelijke organisatie, die in staat is tot een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de door de deelnemende bestuursorganen aan Werkorganisatie V&W opgedragen taken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie Duivenvoorde
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon 14 070 (algemeen)
E-mail gemeente@wassenaar.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?