Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Voorschoten (Voorschoten)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2023 Op 27-04-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Leidseweg 25
2252 LA VOORSCHOTEN
Zuid-Holland
Postadres Postbus 393
2250 AJ VOORSCHOTEN

Contactgegevens

Telefoon 14 071 (algemeen)
Internet http://www.voorschoten.nl (algemeen)
E-mail gemeente@voorschoten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Voorschoten

Geografische informatie

Oppervlakte 11,59 km2
Aantal inwoners 25665
Inwoners per km2 2214
Bevat plaatsen Voorschoten

Functies

Burgemeester Mw. N. Stemerdink (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. P.T.M. Kortekaas (CDA),
Mw. J.C. Schroot (D66),
Dhr. A. Deuzeman (GroenLinks),
Dhr. A.L.R. Posthuma MSc (PvdA),
Dhr. E.M.L.H. Maassen (SP),
Dhr. drs. W.J. van Duivendijk (Voorschoten Lokaal),
Mw. K.S. van Meenen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. A. de Graaf
Locoburgemeester Dhr. P. de Bruijn (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. B.J. Urban
Raadslid Dhr. C. Bremmer (CDA),
Mw. P.T.M. Kortekaas (CDA),
Dhr. M.P.A. van Oostrum (CDA),
Mw. H. van der Wende (CDA),
Mw. E. Mieremet (D66),
Mw. J.C. Schroot (D66),
Mw. P. Wijnen-Lunenburg (D66),
Dhr. A. Deuzeman (GroenLinks),
Mw. drs. C.L. Ilic (GroenLinks),
Mw. J.G. van der Krogt (GroenLinks),
Dhr. drs. P. 't Lam (GroenLinks),
Dhr. A.L.R. Posthuma MSc (PvdA),
Dhr. E.M.L.H. Maassen (SP),
Dhr. drs. W.J. van Duivendijk (Voorschoten Lokaal),
Dhr. G.J. van den Ende (Voorschoten Lokaal),
Mw. M.H.R. Persoon (Voorschoten Lokaal),
Mw. M.J.T. Zoun (Voorschoten Lokaal),
Mw. drs. R.E. de Bruin (VVD),
Dhr. B. Lavrijsen (VVD),
Mw. K.S. van Meenen (VVD),
Dhr. mr. B.W. Reinke (VVD)
Wethouder Dhr. C.J. van der Elst (Voorschoten Lokaal),
Dhr. P. de Bruijn (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
CDA 4
GroenLinks 4
Voorschoten Lokaal 4
D66 3
SP 1
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0626
KVK-nummer 27381083

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?