Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-02-2023 Op 28-02-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lammenschansweg 144
2321 JX Leiden
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1141
2302 BC Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht Bevoegdheden

 1. Het samenwerkingsverband en de bestuursorganen van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3 en artikel 25 komen de bevoegdheden toe die in deze regeling aan het samenwerkingsverband en de bestuursorganen van het samenwerkingsverband zijn toegekend.

 2. Aan het samenwerkingsverband wordt overgedragen de bevoegdheid tot heffing en invordering van de volgende belastingen, voor zover de deelnemer de genoemde belasting kent:

  -onroerende-zaakbelastingen;

  -hondenbelasting;

  -rioolheffing;

  -afvalstoffenheffing;

  -reinigingsrechten;

  -forensenbelasting;

  -toeristenbelasting;

  -precariobelasting;

  -de waterschapsbelastingen.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2011 Gemeente Gouda College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Leiden College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Oegstgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Voorschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Wassenaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Zoeterwoude College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Hoogheemraadschap van Rijnland Dagelijks bestuur
01-01-2013 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Katwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Waddinxveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Leiderdorp College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, behartigd op het gebied van:

  1. de heffing en invordering van belastingen;

  2. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis van deze wet en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

 2. Het samenwerkingsverband kan de deelnemers adviseren omtrent de belastingen waarvan de heffing en invordering bij of krachtens dit artikel is overgedragen aan het samenwerkingsverband.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Afkorting BSGR
Datum van oprichting 01-01-2011
Telefoon (071) 525 62 00 (algemeen)
Internet https://www.bsgr.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://contact.bsgr.nl/?actie=1

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?