Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zoeterwoude (Zoeterwoude)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Noordbuurtseweg 27
2381 ET ZOETERWOUDE
Zuid-Holland
Postadres Postbus 34
2380 AA ZOETERWOUDE

Contactgegevens

Telefoon (071) 580 63 00 (algemeen)
Internet http://www.zoeterwoude.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zoeterwoude.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zoeterwoude

Geografische informatie

Oppervlakte 21,68 km2
Aantal inwoners 9732
Inwoners per km2 448
Bevat plaatsen Gelderswoude, Zoeterwoude

Functies

Burgemeester Dhr. F.Q.A. van Trigt (CDA)
Fractievoorzitter Mw. A.A.M. Coene-Beereboom (CDA),
Mw. M.J. van der Poel (Progressief Zoeterwoude),
Mw. T.C. van der Kooi-van den Kolk (Senioren Belangen Zoeterwoude),
Mw. K. de Lange-de Heiden (VVD)
Gemeentesecretaris Somair
Locoburgemeester Dhr. mr. H.P. Olthof (CDA)
Raadsgriffier Mw. G.J. Buijs
Raadslid Mw. A.A.M. Coene-Beereboom (CDA),
Dhr. M.H. van der Hoeven (CDA),
Dhr. mr. W.J.C. Klein (CDA),
Dhr. M.V.X. van Mil (CDA),
Dhr. J.C.M. van Veen (CDA),
Mw. J.M. Valk (progressief Zoeterwoude),
Dhr. M. van Es (Progressief Zoeterwoude),
Mw. M. Oppe (Progressief Zoeterwoude),
Mw. M.J. van der Poel (Progressief Zoeterwoude),
Mw. C.H. Rietdijk (Progressief Zoeterwoude),
Mw. T.C. van der Kooi-van den Kolk (Senioren Belangen Zoeterwoude),
Mw. K. de Lange-de Heiden (VVD),
Dhr. R.W. Onderwater (VVD)
Wethouder Dhr. mr. H.P. Olthof (CDA),
Mw. drs. M.A.C.M. van Sandick (CDA),
Mw. A. Beekhuizen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 2
Senioren Belangen Zoeterwoude 1
progressief Zoeterwoude 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0638
KVK-nummer 27363529

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?