Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gouda (Gouda)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.gouda.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gouda.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 18,11 km2
Aantal inwoners 72700
Inwoners per km2 4014
Plaatsen binnen deze gemeente Gouda

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. P. Verhoeve (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. J.M. de Koning (GBG),
Dhr. J.M. de Laat (GoPo),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda Vitaal),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
R. Tetteroo (PvdA),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. R. Bakker
Locoburgermeester Dhr. mr. T van Vugt (D66)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman (CDA)
Raadslid M. Dijk (CDA),
Dhr. M.A. van der Wind (CDA),
Dhr. G.H. van den Brink (ChristenUnie),
Mw. J.T. Flietstra (D66),
Mw. A.J.S. van Popering-Kalkman (ChristenUnie),
M. Roos (ChristenUnie),
Dhr. ir. F.W.A. de Pont (D66),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. E.J. Kuijlaars (D66),
Mw. M. Kars (D66),
Dhr. J.M. de Koning (GBG),
Dhr. J.M. de Laat (GoPo),
Dhr. R. Karkache (Gouda Positief),
Dhr. R. Çetin (Gemeentebelangen Gouda),
Mw. A.J.M. Koppers (GoPo),
Mw. C.J.H. Philips (GroenLinks),
M.C. Verschut (Gemeentebelangen Gouda),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda Vitaal),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Dhr. W.H. Schmidt (Gouda Positief),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. A. el Haddaoui (PvdA),
Dhr. R. Allaoui (GroenLinks),
Dhr. M. de Groot (PvdA),
Mw. C.S. Brouwer (GroenLinks),
Dhr. T. Geluk van den Burg (GroenLinks),
Mw. S.L.W. Heesen (PvdA),
Dhr. H.J.. Hooglander (SGP),
W.M.N. Kraidy (Partij voor de Dieren),
R. Tetteroo (PvdA),
Dhr. M.J. de Jong (SGP),
Mw. mr. D.A.W. Boxma (VVD),
Dhr. H.M. de Jonge (VVD),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok (VVD)
Wethouder Dhr. mr. M. Bunnik (CDA),
Mw. C.P. Dijkstra (ChristenUnie),
Dhr. mr. T van Vugt (D66),
Dhr. drs. M. Klijmij-van der Laan (GroenLinks),
Dhr. R.A. Tetteroo (PvdA)

Gemeenteraad (34 zetels)

Partij Aantal zetels
D66 5
GroenLinks 5
PvdA 4
ChristenUnie 3
VVD 3
Gouda Positief 2
Partij voor de Dieren 2
CDA 2
GoPo 2
SGP 2
Gemeentebelangen Gouda 2
GBG 1
Gouda Vitaal 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)