Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gouda (Gouda)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA
Zuid-Holland
Wijze van afspraak maken Online: https://gouda.mijnafspraakmaken.nl/
Postadres Postbus 1086
2800 BB GOUDA

Contactgegevens

Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.gouda.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gouda.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Gouda

Geografische informatie

Oppervlakte 18,11 km2
Aantal inwoners 75758
Inwoners per km2 4183
Bevat plaatsen Gouda

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. P. Verhoeve (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. M.A. van der Wind (CDA),
Mw. M. Roos (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. R. Çetin (Gemeentebelangen Gouda),
Mw. A.J.M. Koppers (Gouda Positief),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda Vitaal),
Mw. C.J.H. Philips (GroenLinks),
Dhr. J.M. de Koning (Leefbaar Gouda),
Dhr. W.M.N. Kraidy MSc (Partij voor de Dieren),
Dhr. M. de Groot (PvdA),
Dhr. H.J. Hooglander (SGP),
Dhr. R.A. van der Mije (Van der Mije),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. R. Bakker
Locoburgemeester Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. E.J. Karman
Raadslid Mw. mr. M. van Dijk (CDA),
Dhr. M.A. van der Wind (CDA),
Dhr. G.H. van den Brink (ChristenUnie),
Mw. M. Roos (ChristenUnie),
Mw. I. Schaddelee (ChristenUnie),
Dhr. A. Wanders (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Mw. H. Brandes (D66),
Mw. J.T. Flietstra (D66),
Dhr. E.J. Kuijlaars (D66),
Dhr. B. Talman (D66),
Dhr. R. Çetin (Gemeentebelangen Gouda),
Dhr. R. Karkache (Gouda Positief),
Mw. A.J.M. Koppers (Gouda Positief),
Dhr. J.M. de Laat (Gouda Positief),
Dhr. W.H. Schmidt (Gouda Positief),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda Vitaal),
Dhr. R. Allaoui (GroenLinks),
Mw. C.S. Brouwer (GroenLinks),
Dhr. T. Geluk van den Burg (GroenLinks),
Mw. C.J.H. Philips (GroenLinks),
Dhr. J.M. de Koning (Leefbaar Gouda),
Mw. M.C. Verschut (Leefbaar Gouda),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. W.M.N. Kraidy MSc (Partij voor de Dieren),
Dhr. M. de Groot (PvdA),
Dhr. A. el Haddaoui (PvdA),
Mw. S.L.W. Heesen (PvdA),
Mw. A. Tuls (PvdA),
Dhr. H.J. Hooglander (SGP),
Dhr. M.J. de Jong MSc (SGP),
Dhr. R.A. van der Mije (Van der Mije),
Mw. mr. D.A.W. Boxma (VVD),
Dhr. H.M. de Jonge (VVD),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD)
Wethouder Dhr. mr. M. Bunnik (CDA),
Mw. A.J.S. van Popering-Kalkman (ChristenUnie),
Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66),
Dhr. drs. M. Klijmij-van der Laan (GroenLinks),
Dhr. J.K. Oppelaar (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Organisatiebeschrijving

Gemeente Gouda is een platte organisatie. Wij werken met hart voor de stad en willen flexibel en snel inspringen op ontwikkelingen in de samenleving. De organisatie is daarom verdeeld in 4 domeinen met 4 directeuren. Deze indeling zorgt voor een logische structuur en samenhang; gericht op de inhoud en met aandacht voor de medewerkers. Daarnaast is er ook de Regionale Werkorganisatie met een eigen directeur.

Meer informatie

https://www.werkenvoorgouda.nl/onze-organisatie/

Raad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
D66 5
ChristenUnie 4
Gouda Positief 4
PvdA 4
GroenLinks 4
VVD 3
Partij voor de Dieren 2
CDA 2
Leefbaar Gouda 2
SGP 2
Van der Mije 1
Gouda Vitaal 1
Gemeentebelangen Gouda 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0513
KVK-nummer 24487063

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?