Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 03-03-2020 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-03-2022 Op 25-01-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koetserstraat 3
1531 NX Wormer
Postadres Postbus 20
1530 AA Wormer

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder OVER-gemeenten
Archiefzorgdrager OVER-gemeenten

Bevoegdheden

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke delegatie- en/of mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling, opgedragen dienen te worden aan de overeenkomstige bestuursorganen of, indien aanwezig, aan de directie van de OVER-gemeenten.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Gemeente Oostzaan Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Wormerland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door OVER-gemeenten van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan OVER-gemeenten
Datum van oprichting 01-01-2010
Telefoon (075) 651 21 00 (algemeen)
Internet https://www.over-gemeenten.nl (algemeen)
E-mail antwoord@over-gemeenten.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?