Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-05-2022 Op 27-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 22-04-2022 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres NIWO-gebouw
Veraartlaan 10
2288 GM Rijswijk
Provincie Zuid-Holland
Telefoon (070) 307 03 57 (algemeen)
Internet https://www.tlokb.nl/ (algemeen)
https://www.tlokb.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

De TloKB heeft een drietal hoofdtaken in de kwaliteitsborging voor het bouwen, bij erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en bij het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Voor elk van deze onderwerpen voert de TloKB een aantal taken uit:

Kwaliteitsborging

 • Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging
 • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten
 • Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging
 • Monitoren en evalueren van het stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen

 • Coördinatie van het erkende stelsel
 • Toetsing en aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen
 • Bijhouden van een register van erkende kwaliteitsverklaringen

Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

 • Toetsing en aanwijzen van certificatieschema’s
 • Toetsing en aanwijzen van certificerende instellingen
 • Bijhouden van een register van certificatieschema’s, certificerende instellingen certificaathouders
 • Monitoren meldingen van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situatie

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.