Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Lucrato

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-10-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-10-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Postadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Lucrato
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Lucrato
Archiefzorgdrager Lucrato

Bevoegdheden

Artikel 4

Ter behartiging van de belangen genoemd in artikel 3 dragen de deelnemers de volgende taken en bevoegdheden over aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie:

a.De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening met uitzondering van artikel 14, eerste lid, van deze wet onder bij de bedrijfsvoeringsorganisatie;

b.De uitvoering van artikel 10b van de Participatiewet, beschut werk, onder bij de bedrijfsvoeringsorganisatie;

c.De uitvoering van artikel 10 van de Participatiewet voor zover het de ondersteuning van kansrijke werkzoekenden naar werk betreft met toepassing van de voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling uit de verordening op grond van de Participatiewet.

2.Het bestuur is bevoegd tot de oprichting vanen de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen , coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezenmoet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit wordt genomen wordende raden van de deelnemende gemeenten inde gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1973 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-1973 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-01-1973 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt op basis van het door de deelnemers vastgestelde beleid en binnen de door de deelnemers vastgestelde financiële kaders de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van arbeidsparticipatie en re-integratie.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Lucrato
Datum van oprichting 01-01-1973
Telefoon (055) 549 25 00 (algemeen)
Internet https://www.lucrato.nl (algemeen)
https://www.lucrato.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@lucrato.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.lucrato.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?