Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Lucrato

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-08-2022 Op 29-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-08-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Provincie Gelderland
Postadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Telefoon (055) 549 25 00 (algemeen)
Internet https://www.lucrato.nl (algemeen)
https://www.lucrato.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@lucrato.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Lucrato
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Lucrato
Archiefzorgdrager Lucrato

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. De deelnemers kunnen de bedrijfsvoeringsorganisatie betrekken bij de uitvoering van de activering van uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet die binnen een periode van één tot drie jaar naar een baan kunnen worden geleid.

  2. De deelnemers kunnen ook andere taken dan bedoeld in artikel 4 op het gebied van arbeidsparticipatie en -re-integratie onderbrengen bij de bedrijfsvoeringsorganisatie.

  3. De deelnemers kunnen ook andere bevoegdheden dan de bevoegdheden bedoeld in artikel 4 op het gebied van arbeidsparticipatie en -re-integratie, op- of overdragen aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

  4. Het besluit tot het op- of overdragen van taken en/of bevoegdheden wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad van de betreffende gemeente en door de deelnemer overeenkomstig artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen opgenomen in het register. Het besluit wordt onverwijld aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie gezonden.

  5. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, en in artikel 4 worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten, waarin in ieder geval prestatieafspraken zijn opgenomen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1973 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-1973 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-01-1973 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt op basis van het door de deelnemers vastgestelde beleid en binnen de door de deelnemers vastgestelde financiële kaders de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van arbeidsparticipatie en re-integratie.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Lucrato
Datum van oprichting 01-01-1973
Bezoekadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Postadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Telefoon (055) 549 25 00 (algemeen)
Internet https://www.lucrato.nl (algemeen)
https://www.lucrato.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@lucrato.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.