Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heumen (Heumen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-05-2022 Op 12-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 6
6581 AC MALDEN
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 200
6580 AZ MALDEN
Telefoon 14 024 (algemeen)
Internet http://www.heumen.nl (algemeen)
E-mail heumen@heumen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 41,58 km2
Aantal inwoners 16462
Inwoners per km2 395
Plaatsen binnen deze gemeente Heumen, Malden, Nederasselt, Overasselt

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.W.M.S. Minses (Partij Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. R. de Graaf (CDA),
Mw. B. Smelik (D66),
Dhr. J. van Eldijk (De Kiezersclub),
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. M. Glastra (GroenLinks),
Dhr. T. Müller-Königkrämer (PvdA),
Dhr. H.J.J.M. Smeets (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. D.C. van Eeten
Locoburgermeester Dhr. F. Eetgerink (D66)
Raadsgriffier Mw. drs. M.J.H.N. Collombon
Raadslid Dhr. J.M.M. van der Burgt (CDA),
Dhr. R. de Graaf (CDA),
Dhr. S. Meij (CDA),
Dhr. J. van Eldijk (De Kiezersclub),
Dhr. G. Laenen (D66),
Mw. B. Smelik (D66),
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. R. Dikkers (Democraten Gemeente Heumen),
Mw. B. Ebben-Spaan (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. V.F.G. Arts (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. M. Hermens (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. R. Hunse (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. M. Glastra (GroenLinks),
Mw. S. Tuinder (GroenLinks),
Dhr. K. Laumen (PvdA),
Dhr. E.W.J.A. Claassen (VVD),
Dhr. T. Müller-Königkrämer (PvdA),
Dhr. H.J.J.M. Smeets (VVD)
Wethouder Dhr. M. Schoenaker (CDA),
Dhr. F. Eetgerink (D66)

Gemeenteraad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
Democraten Gemeente Heumen 6
CDA 3
GroenLinks 2
PvdA 2
VVD 2
D66 2
De Kiezersclub 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)