Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Best (Best)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
5683 EA BEST
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 50
5680 AB BEST
Telefoon (0499) 36 09 11 (algemeen)
Internet http://www.gemeentebest.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentebest.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Algemene informatie

Oppervlakte 35,0 km2
Aantal inwoners 29497
Inwoners per km2 842
Plaatsen binnen deze gemeente Best

Functies

Burgemeester Dhr. J.G.M.T. Ubachs (D66)
Fractievoorzitter Mw. V.J.H.M. Zeeman (Best Open),
Mw. M.L.A. Gondrie (CDA),
Dhr. W. Bondt (ChristenUnie),
Dhr. M.L.N. Ekamp (D66),
Mw. D.J.A. van Weert-van Geffen (Gemeentebelangen Best),
Dhr. J.J.W.M. van den Boogaard (Jongerenpartij JO),
Dhr. R. Vader (PvdA/GroenLinks),
Dhr. J.H.E. Verheijen (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. J. Hasselman
Locoburgermeester Dhr. H.M.C. Dijkhoff (VVD)
Raadsgriffier M.J. Swinkels
Raadslid A. Crielaars (Best Open),
Dhr. L.B.A. Kennis (Best Open),
Mw. V.J.H.M. Zeeman (Best Open),
Dhr. H.A. van Kuik (CDA),
F.M. Vries (CDA),
Mw. M.L.A. Gondrie (CDA),
Dhr. W. Bondt (ChristenUnie),
M.A.J. Bongaerts (D66),
Dhr. M.L.N. Ekamp (D66),
P.T.H.M. Meeuwis (D66),
Mw. D.J.A. van Weert-van Geffen (Gemeentebelangen Best),
S.H.F. Vrijburg (D66),
Dhr. J.J.W.M. van den Boogaard (Jongerenpartij JO),
Dhr. R.F.C. Snellen (Jongerenpartij JO),
Mw. I.M.S.T. Berkhout-Theunissen (Jongerenpartij JO),
Dhr. R. Vader (PvdA/GroenLinks),
A.B. Heijden (Jongerenpartij JO),
S.D.M. Bie (PvdA/GroenLinks),
S.J. Heijden (PvdA/GroenLinks),
L.T.M. Gerwen-Scheepers (VVD),
Dhr. N.H.C. Govers (VVD),
Dhr. J.H.E. Verheijen (VVD),
Mw. I.H.J. Vink-Bressers (VVD)
Wethouder Dhr. ir. M.J. van Schuppen (Best Open),
Mw. M.T.L. van der Hamsvoord-Huijbers (CDA),
Dhr. A.B. van der Heijden (Jongerenpartij JO),
Dhr. H.M.C. Dijkhoff (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
Jongerenpartij JO 4
VVD 4
D66 4
PvdA/GroenLinks 3
CDA 3
Best Open 3
Gemeentebelangen Best 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)