Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-05-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-05-2023 Op 07-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-05-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Postadres Postbus 100
7900 AC Hoogeveen

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Archiefzorgdrager Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheidstoedeling

De bestuursorganen van de deelnemers bepalen in afzonderlijke delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegdheden worden over- of opgedragen, of toegekend worden aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2015 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
01-08-2015 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de Regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door de Bedrijfsvoeringsorganisatie van gemeentelijke taken, zoals vastgelegd in de vastgestelde en vast te stellen wettelijke voorschriften, regelingen, beleid, bedrijfsplan, overige besluiten en in de jaarlijks vast te stellen begroting van de deelnemers.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Datum van oprichting 01-08-2015
Telefoon 14 0528 (algemeen)
Internet https://www.dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)
E-mail info@dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?