Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 07-10-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 16-10-2023 Op 16-10-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Uitstraat 8
3201 EN Spijkenisse
Postadres Postbus 2087
3200 CB Spijkenisse

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Syntrophos
Archiefzorgdrager Syntrophos

Bevoegdheden

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

5.1 In het kader van de doelstellingen heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie de volgende uitvoerende Verantwoordelijkheden:

a. Aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, software, netwerk infrastructuren, applicaties en GEO-informatie:

b. Uitvoering van de afspraken zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten, andere noodzakelijke documenten, alsmede wettelijke taken.

5.2 Het bestuur kan besluiten tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met niet-deelnemers.

5.3 Aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie worden voor de realisatie van de in artikel 4 omschreven doelstelling alle bevoegdheden van regeling en bestuur gemandateerd, die nodig zijn voor de uitvoering van de in lid 1 genoemde verantwoordelijkheden.

5.4 Ondermandaat is toegestaan tenzij anders is aangegeven.

5.5 De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
21-02-2013 Gemeente Nissewaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Voorne aan Zee College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De Bedrijfsvoeringsorganisatie heeft tot doel:

  Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de deelnemende Gemeenten en de coördinatie van ICT- activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverleningsovereenkomsten opgesomde activiteiten. Daarnaast kan de Bedrijfsvoeringsorganisatie met toestemming van het Bestuur eveneens werkzaamheden verrichten op voormeld terrein ten behoeve van niet-deelnemende organisaties.

 2. De invoering van de Regeling dient de volgende kwalitatieve doelstellingen te realiseren:

  . verminderen kwetsbaarheid;

  . vergroten slagkracht;

  . ontwikkelingen en landelijke vereisten beter het hoofd bieden;

  . beheersen van kosten(-stijgingen) en benodigde investeringen;

  . verbeteren van de dienstverlening.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Syntrophos
Datum van oprichting 21-02-2013
Telefoon 01816957000 (algemeen)
Internet http://www.syntrophos.nl (algemeen)
E-mail info@syntrophos.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.syntrophos.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (5)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?