Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waalwijk (Waalwijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-11-2023 Op 11-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Taxandriaweg 6
5141 PA WAALWIJK
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK

Contactgegevens

Telefoon (0416) 68 34 56 (algemeen)
Internet http://www.waalwijk.nl (algemeen)
E-mail info@waalwijk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Waalwijk

Geografische informatie

Oppervlakte 67,74 km2
Aantal inwoners 49952
Inwoners per km2 737
Bevat plaatsen Sprang-Capelle, Waalwijk, Waspik

Functies

Burgemeester Mw. S. Ausems (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Dhr. H. Metzke (D66),
Dhr. F.A.T. den Braven (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Mw. M.P.A. Veraa (Lokaal Belang),
Mw. E.A. de Jongste-van Heijst (Samen Waalwijk),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Mw. I.C. Klerks (VVD),
Mw. M. Schilders (Waalwijk in Beweging)
Gemeentesecretaris Dhr. J.M. Tromp
Locoburgemeester Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang)
Raadsgriffier Mw. J.W.M. Louer
Raadslid Mw. F.I.H.M. de Bruijn (CDA),
Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Dhr. N. Kieboom (D66),
Dhr. H. Metzke (D66),
Dhr. G. den Braven (GroenLinksaf),
Dhr. F.A.T. den Braven (GroenLinksaf),
Mw. M.Y. van Laar (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Dhr. J.M. van Baardwijk (Lokaal Belang),
Dhr. A. van Belkom (Lokaal Belang),
Dhr. S.P. Bruurmijn (Lokaal Belang),
Dhr. J.T.M. van Dijk (Lokaal Belang),
Dhr. A.A. van Hamond (Lokaal Belang),
Dhr. J. van Hest (Lokaal Belang),
Mw. B. Koptagel-Demirbas (Lokaal Belang),
Dhr. W.C.P.B. Lodenstijn (Lokaal Belang),
Dhr. N.E.W. van der Pluijm (Lokaal Belang),
Mw. M.P.A. Veraa (Lokaal Belang),
Mw. M.J.M. Verhagen-van Lier (Lokaal Belang),
Dhr. R.H.M. Frodyma (Samen Waalwijk),
Mw. E.A. de Jongste-van Heijst (Samen Waalwijk),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Dhr. H.J. van Zelst (SGP),
Dhr. M. Boksan (VVD),
Mw. I.C. Klerks (VVD),
Dhr. T. Klerks (VVD),
Dhr. E.H.H. Knops (VVD),
Mw. M. Schilders (Waalwijk in Beweging)
Wethouder Mw. C.G.W.M.C. Schuijffel (D66),
Mw. R. Odabasi (GroenLinksaf),
Dhr. A. de Jong (Lokaal Belang),
Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang),
Dhr. T.F.J.H. Spierings (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Belang 11
VVD 4
GroenLinksaf 3
Samen Waalwijk 2
D66 2
CDA 2
SGP 2
Waalwijk in Beweging 1
ChristenUnie 1
Lijst IJpelaar 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0867
KVK-nummer 17278006

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?