Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waalwijk (Waalwijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-01-2023 Op 19-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Taxandriaweg 6
5141 PA WAALWIJK
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK

Contactgegevens

Telefoon (0416) 68 34 56 (algemeen)
Internet http://www.waalwijk.nl (algemeen)
E-mail info@waalwijk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Waalwijk

Geografische informatie

Oppervlakte 67,74 km2
Aantal inwoners 49342
Inwoners per km2 728
Bevat plaatsen Sprang-Capelle, Waalwijk, Waspik

Functies

Burgemeester Mw. S. Ausems (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Dhr. H. Metzke (D66),
Dhr. F.A.T. den Braven (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang),
Mw. M.P.A. Veraa (Lokaal Belang),
Mw. E.A. de Jongste-van Heijst (Samen Waalwijk),
Dhr. L. Ottens (Samen Waalwijk),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Mw. M. Schilders (Sociaal Lokaal),
Mw. I.C. Klerks (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.M. Tromp
Locoburgemeester Dhr. M.J.C. van den Hoven (Lokaal Belang)
Raadsgriffier Dhr. J.W.M. Louer
Raadslid Mw. F.I.H.M. de Bruijn (CDA),
Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Dhr. N. Kieboom (D66),
Dhr. H. Metzke (D66),
Dhr. G. den Braven (GroenLinksaf),
Dhr. F.A.T. den Braven (GroenLinksaf),
Mw. M.Y. van Laar (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Dhr. J.M. van Baardwijk (Lokaal Belang),
Dhr. A. van Belkom (Lokaal Belang),
Dhr. S.P. Bruurmijn (Lokaal Belang),
Dhr. J.T.M. van Dijk (Lokaal Belang),
Dhr. A.A. van Hamond (Lokaal Belang),
Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang),
Mw. B. Koptagel-Demirbas (Lokaal Belang),
Dhr. W.C.P.B. Lodenstijn (Lokaal Belang),
Dhr. N.E.W. vander Pluijm (Lokaal Belang),
Mw. M.P.A. Veraa (Lokaal Belang),
Mw. M.J.M. Verhagen-van Lier (Lokaal Belang),
Mw. E.A. de Jongste-van Heijst (Samen Waalwijk),
Dhr. L. Ottens (Samen Waalwijk),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Dhr. H.J. van Zelst (SGP),
Mw. M. Schilders (Sociaal Lokaal),
Dhr. M. Boksan- (VVD),
Mw. I.C. Klerks (VVD),
Dhr. T. Klerks (VVD),
Dhr. E.H.H. Knops (VVD)
Wethouder Mw. C.G.W.M.C. Schuijffel (D66),
Mw. R. Odabasi (GroenLinksaf),
Dhr. M.J.C. van den Hoven (Lokaal Belang),
Dhr. A. de Jong (Lokaal Belang),
Dhr. T.F.J.H. Spierings (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Belang 11
VVD 4
GroenLinksaf 3
D66 2
CDA 2
SGP 2
Samen Waalwijk 2
Sociaal Lokaal 1
ChristenUnie 1
Lijst IJpelaar 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0867
KVK-nummer 17278006

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid