Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-06-2024 Op 03-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen
Postadres Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

Algemene informatie

Citeertitel De Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West-Brabant West
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ICT samenwerking West-Brabant-West
Archiefzorgdrager ICT samenwerking West-Brabant-West
Beleidsterreinen economie | kenniseconomie

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheidstoekenning

  1. De bevoegdheden nodig voor de uitvoering van de aan ICT-samenwerking West-Brabant West opgedragen taken worden door de Colleges bij afzonderlijke mandaatbesluiten aan het Bestuur toegekend.

  2. De mandaatbesluiten als bedoeld in het eerste lid worden periodiek, in ieder geval gelijktijdig met het sluiten van de Dienstverleningsovereenkomsten, bedoeld in artikel 5, derde lid, geactualiseerd.

  3. Binnen de aan het Bestuur overeenkomstig het eerste lid toegekende mandaten legt het Bestuur vast welke mandaten in ondermandaat worden opgedragen aan de Directeur voor zover ondermandaat is toegestaan.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2015 Gemeente Etten-Leur
01-08-2015 Gemeente Moerdijk
01-08-2015 Gemeente Roosendaal
01-08-2015 Gemeente Tholen
12-04-2019 Werkplein Hart van West-Brabant Dagelijks bestuur

Doel

Belang van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoering van de deelnemende lichamen van de aan ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST opgedragen taken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ICT samenwerking West-Brabant-West
Alternatieve naam ICT West-Brabant West
Datum van oprichting 01-08-2015
Telefoon (088) 996 04 00 (algemeen)
Internet https://www.ictwbw.nl (algemeen)
E-mail info@ictwbw.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?