Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Barendrecht (Barendrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Binnenhof 1
2991 AA BARENDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 501
2990 EA BARENDRECHT
Telefoon 14 0180 (algemeen)
Internet http://www.barendrecht.nl (algemeen)
E-mail info@barendrecht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Barendrecht

Geografische informatie

Oppervlakte 21,74 km2
Aantal inwoners 48714
Inwoners per km2 2240
Bevat plaatsen Barendrecht

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. drs. G. Veldhuijzen (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J. Lengkeek (CDA),
Dhr. M.C. van Prehn (D66),
Mw. M. Mes-le Feber (EVB),
Dhr. A. Kooijman (GroenLinks),
Mw. S.T. Jakoeb (PvdA),
Dhr. J.L. Mijnders (SGP/ChristenUnie),
Dhr. C.D. Schaap (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. G.J. Bravenboer
Locoburgemeester Dhr. L.P. van der Linden (EVB)
Raadsgriffier Mw. C.M. Krouwel
Raadslid Mw. P.A. de Kam-Benard (CDA),
Dhr. J. Lengkeek (CDA),
Dhr. R. Bol (EVB),
Dhr. M.C. van Prehn (D66),
Dhr. D. Heijboer (EVB),
Dhr. K. van Bommel (EVB),
Dhr. L. Dik (EVB),
Dhr. J.J. Heiden (EVB),
Dhr. R.P. Carlebur (EVB),
Dhr. N. Jansen (EVB),
Dhr. W. Booij (EVB),
Dhr. J.B. Modderman (EVB),
Mw. M. Mes-le Feber (EVB),
Mw. N. Blankenstein-van Heugten (EVB),
Mw. K.N. Örs-van der Worm (EVB),
Mw. C.L.K. Rijsdijk (EVB),
Mw. F.C.E. Schaap-Holsheimer (EVB),
Dhr. R. Schuurman (EVB),
Mw. D.S. Soliana (EVB),
Dhr. M. Troost (EVB),
Mw. E. van Vilsteren-van Schaik (EVB),
Dhr. P.A.H. de Visser (EVB),
Dhr. J. Vrijman (EVB),
Dhr. A. Kooijman (GroenLinks),
Mw. S.T. Jakoeb (PvdA),
Dhr. J.L. Mijnders (SGP/ChristenUnie),
Dhr. A. Stolk (SGP/ChristenUnie),
Mw. L.E.A.M. Verkade (SGP/ChristenUnie),
Dhr. C.D. Schaap (VVD)
Wethouder Mw. M. de Hoop (EVB),
Dhr. L.P. van der Linden (EVB),
Mw. J.M.M. Stolk (EVB),
Dhr. mr. D. Vermaat (EVB)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
EVB 20
SGP/ChristenUnie 3
CDA 2
D66 1
GroenLinks 1
VVD 1
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0489
KVK-nummer 24494374

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid