Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gilze en Rijen (Gilze en Rijen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2022 Op 27-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
5121 JX RIJEN
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 73
5120 AB RIJEN
Telefoon 14 0161 (algemeen)
Internet http://www.gilzerijen.nl (algemeen)
E-mail info@gilzerijen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 65,69 km2
Aantal inwoners 26313
Inwoners per km2 400
Plaatsen binnen deze gemeente Gilze, Hulten, Molenschot, Rijen

Functies

Burgemeester Dhr. D.A. Alssema (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. G.W.M. van Vugt (D66),
Dhr. P.R. Seters (Groen Gilze Rijen)
Gemeentesecretaris Dhr. R. Wiersma
Raadsgriffier Mw. S. van Dijk (VVD)
Raadslid M. Haperen (Gemeentebelang),
Mw. J.H.W. Frankemölle-Bolier (CDA),
Dhr. drs. G.W.M. van Vugt (D66),
Mw. A.A.G.W. Krol (D66),
G.A.C. Aarts (Kern'75),
Mw. M. van der Meer (Gemeentebelang),
Dhr. P.R. Seters (Groen Gilze Rijen),
W.J.M. Trier (Kern'75),
Dhr. P.J.M.C. van Laerhoven (Kern'75),
Dhr. R.A.J. van Iersel (Kern'75),
Dhr. W.L.M. Broeders (Kern'75),
Dhr. H.J.M. van Nistelrooij (VVD)
Wethouder Dhr. M.J.L. Scheifes (Groen Gilze Rijen),
Mw. M.E.N.T.W. Doremalen-van Berkel (PvdA),
Dhr. C.W.Q.M. Machielsen (Kern'75)

Gemeenteraad (12 zetels)

Partij Aantal zetels
Kern'75 5
D66 2
Gemeentebelang 2
Groen Gilze Rijen 1
CDA 1
VVD 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)