Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zuidplas (Zuidplas)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-01-2023 Op 19-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-01-2023 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2010 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2914 KM NIEUWERKERK AD IJSSEL
Zuid-Holland
Postadres Postbus 100
2910 AC NIEUWERKERK AD IJSSEL

Contactgegevens

Telefoon (0180) 33 03 00 (algemeen)
Internet http://www.zuidplas.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zuidplas.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zuidplas

Geografische informatie

Oppervlakte 18,47 km2
Aantal inwoners 45794
Inwoners per km2 2479
Bevat plaatsen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen ZH

Functies

Burgemeester Dhr. J.F. Weber (D66)
Fractievoorzitter Dhr. B.P.J. de Ruiter (CDA),
Dhr. C.D. van der Spek (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M.B.W. Clavaux (D66),
Mw. S. Pouwels-Nahrvar (Groep Pouwels),
Dhr. P.A. van Drenth (NEZ),
Mw. D. Leliënhof (PvdA/GroenLinks),
Dhr. J. Baas (SP),
Mw. A.J. van Gerwen-Westeling (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. R. Heijdra
Locoburgemeester Dhr. J.W. Schuurman (ChristenUnie/SGP)
Raadsgriffier Mw. M.L. Engelsman
Raadslid Dhr. M.H. den Hollander (CDA),
Mw. E.M. Meppelink (CDA),
Dhr. H.A. van Norel (CDA),
Dhr. B.P.J. de Ruiter (CDA),
Dhr. A. Bakker (ChristenUnie/SGP),
Dhr. P. Molenaar (ChristenUnie/SGP),
Mw. H.D. Schuil-Stoorvogel (ChristenUnie/SGP),
Dhr. J. Snoei (ChristenUnie/SGP),
Dhr. C.D. van der Spek (ChristenUnie/SGP),
Dhr. W.J. Verdoes (ChristenUnie/SGP),
Dhr. R. Adriaanse (D66),
Mw. C.M. Bon-van de Griek (D66),
Dhr. M.B.W. Clavaux (D66),
Mw. M.F. Luijt (D66),
Mw. S. Pouwels-Nahrvar (Groep Pouwels),
Dhr. P.A. van Drenth (NEZ),
Dhr. S. den Hartog (NEZ),
Dhr. W.A. de Jong (NEZ),
Dhr. A. Laaij (NEZ),
Dhr. F.M. Damen (PvdA/GroenLinks),
Mw. D. Leliënhof (PvdA/GroenLinks),
Dhr. J. Baas (SP),
Mw. S. Rodenburg (SP),
Mw. S.E. Bueving (VVD),
Mw. C. uit de Bulten (VVD),
Mw. A.J. van Gerwen-Westeling (VVD),
Dhr. L.P.C. Karreman (VVD),
Dhr. P. Molenaar (VVD),
Dhr. F.G. van Wijnen (VVD)
Wethouder Dhr. W. Zijlstra (CDA),
Dhr. J.W. Schuurman (ChristenUnie/SGP),
Dhr. F. Klovert (D66),
Dhr. D.A. de Haas MA (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
ChristenUnie/SGP 6
CDA 4
NEZ 4
D66 4
SP 2
PvdA/GroenLinks 2
Groep Pouwels 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1892
KVK-nummer 50595644

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?