Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Reusel-De Mierden (Reusel-De Mierden)

Gemeente

Actief van 01-01-1997 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-03-2024 Op 17-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 3
5541 KB REUSEL
Noord-Brabant
Postadres Postbus 11
5540 AA REUSEL

Contactgegevens

Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet http://www.reuseldemierden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Reusel-De Mierden

Geografische informatie

Oppervlakte 77,93 km2
Aantal inwoners 13577
Inwoners per km2 174
Bevat plaatsen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde, Reusel

Functies

Burgemeester Mw. A.J.M.H. van de Ven (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.J.A.J. van Gool (CDA),
Dhr. A.F.M. Kapteijns (D66),
Dhr. T. van Dongen (PvdA),
Dhr. N. Huijbregts (Samenwerking),
Dhr. D Geysen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.P.P.S. Ruyters
Locoburgemeester Dhr. P.J.M. van de Noort (Samenwerking)
Raadsgriffier Mw. J.M. van Dongen-Hermans
Raadslid Dhr. P.J.A.J. van Gool (CDA),
Dhr. J.M.T. Lavrijsen (CDA),
Dhr. K.J. Oldenbroek (CDA),
Dhr. A.F.M. Kapteijns (D66),
Dhr. T. van Dongen (PvdA),
Dhr. J.C.F.M. van Dommelen (Samenwerking),
Dhr. J.P.M. Heesters (Samenwerking),
Dhr. C.G.W.P. van der Heijden (Samenwerking),
Dhr. N. Huijbregts (Samenwerking),
Dhr. E.A.M.C. van Laarhoven (Samenwerking),
Dhr. M.J.P. Lauwers (Samenwerking),
Mw. M. Maas (Samenwerking),
Mw. N.E.J. Timmermans (Samenwerking),
Dhr. D Geysen (VVD),
Mw. D. Kors (VVD)
Wethouder Dhr. M.P.M. Maas (Samenwerking),
Dhr. P.J.M. van de Noort (Samenwerking),
Dhr. F. Rombouts (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Samenwerking 8
CDA 3
VVD 2
PvdA 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1667
KVK-nummer 17272521

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?