Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harderwijk (Harderwijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-04-2022 Op 22-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Havendam 56
3841 AA HARDERWIJK
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 149
3840 AC HARDERWIJK
Telefoon (0341) 41 19 11 (algemeen)
Internet http://www.harderwijk.nl (algemeen)
E-mail info@harderwijk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Algemene informatie

Oppervlakte 38,54 km2
Aantal inwoners 46832
Inwoners per km2 1215
Plaatsen binnen deze gemeente Harderwijk, Hierden

Functies

Burgemeester Dhr. drs. H.J. van Schaik (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. W. Mazier (CDA),
Mw. M. Driest-Wijnholds (ChristenUnie),
Dhr. M. Pijnenburg (D66),
Dhr. B. Holleman (Gemeentebelang),
Mw. W. Hollanders (GroenLinks),
Dhr. H. Vermeer (Harderwijk Anders),
Dhr. W.E.C. Bos (PvdA),
Dhr. J. van Panhuis (SGP),
Dhr. M. Doppenberg (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.P. Wassens
Locoburgermeester Dhr. G.J. van Noort (Stadspartij Harderwijk Anders)
Raadsgriffier Dhr. H.R. Lanning
Raadslid Dhr. D. Hermsen (Harderwijk Anders),
Dhr. M.C. de Lange (Gemeentebelang),
Dhr. W. Mazier (CDA),
Mw. J.M. Mulder (Gemeentebelang),
Mw. G.J. Morren-Holstege (CDA),
Mw. T. Pullen (Harderwijk Anders),
Mw. C.E.G. van der Stouw (Harderwijk Anders),
Dhr. M. Heldoorn (ChristenUnie),
Mw. S.E. Timmer (Harderwijk Anders),
Dhr. G. Vasse (Harderwijk Anders),
Mw. M. Driest-Wijnholds (ChristenUnie),
Dhr. M. Pijnenburg (D66),
A. Oosting-Klock (CDA),
Mw. A. Buurman-Kuiper (D66),
Dhr. B. Holleman (Gemeentebelang),
F. Fredrikze-Roetman (ChristenUnie),
Dhr. B. Özdemir (Harderwijk Anders),
Dhr. E.H.R. Enklaar (Harderwijk Anders),
A.C. Kisjes (ChristenUnie),
Dhr. G. te Pas (Harderwijk Anders),
Dhr. H. Vermeer (Harderwijk Anders),
Dhr. M. Reckman (Harderwijk Anders),
Mw. W. Hollanders (GroenLinks),
Dhr. W.E.C. Bos (PvdA),
J. van Noordennen (PvdA),
Dhr. J. van Panhuis (SGP),
Dhr. M. Doppenberg (VVD),
Mw. N. Lammerts van Bueren (VVD),
M. van Panhuis (VVD)
Wethouder Dhr. J.L. de Jong (CDA),
Dhr. M.E. Companjen (ChristenUnie),
Dhr. G.J. van Noort (Stadspartij Harderwijk Anders),
Dhr. B.J. van Bijsteren (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Harderwijk Anders 10
ChristenUnie 4
Gemeentebelang 3
CDA 3
VVD 3
D66 2
PvdA 2
SGP 1
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)