Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zutphen (Zutphen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres 's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 41
7200 AA ZUTPHEN
Telefoon 14 0575 (algemeen)
Internet http://www.zutphen.nl (algemeen)
E-mail info@zutphen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zutphen

Geografische informatie

Oppervlakte 42,93 km2
Aantal inwoners 48330
Inwoners per km2 1125
Bevat plaatsen Warnsveld, Zutphen

Functies

Burgemeester Mw. drs. A. Vermeulen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A.W. Jansen (BewustZW),
Dhr. J. Boersbroek (Burgerbelang),
Dhr. A. van Dijken (ChristenUnie),
Mw. Y.J.A. ten Holder (D66),
Dhr. G.J.N. Müller (SP)
Gemeentesecretaris Mw. M. Stouten
Locoburgemeester Mw. E. Boswinkel (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. A.V. Dewkalie
Raadslid Dhr. A.W. Jansen (BewustZW),
A. Garritsen (Burgerbelang),
Mw. M. Roerdink (Burgerbelang),
Dhr. E. Yildirim (Burgerbelang),
Mw. P.I. Ackermans (Kies bewust lokaal),
Dhr. M. Purperhart (CDA),
Dhr. A. van Dijken (ChristenUnie),
Mw. M. Elshof (D66),
Mw. Y.J.A. ten Holder (D66),
Dhr. B. Sommer (D66),
Dhr. D. Logemann (GroenLinks),
Mw. I. Kleinrensink (GroenLinks),
Dhr. J. van Donk (GroenLinks),
Mw. M.A. Godee (GroenLinks),
Mw. M.T.E. Westerik (GroenLinks),
Dhr. F.J.G.M. Manders (PvdA),
Dhr. H.W. Hissink (PvdA),
Mw. L. Stone (Partij voor de Dieren),
Dhr. H.L.A. Bouma (PvdA),
Mw. I. Vellema (Partij voor de Dieren),
Dhr. J. Boersbroek (Burgerbelang),
T. Mehdi (PvdA),
Mw. M.M.M. Moester (PvdA),
Dhr. S.G.J.G. de Groen (SP),
Dhr. G.J.N. Müller (SP),
Dhr. M. de Ridder (SP),
Dhr. G.J.H Pelgrim (Stadspartij),
Dhr. J. Lok (VVD),
Mw. drs. L.J. Werger (VVD)
Wethouder Dhr. H.J.M. Verschure (Burgerbelang),
Dhr. S.J.H.G. Wannet (D66),
Mw. E. Boswinkel (GroenLinks),
Dhr. J. Bloem (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 5
GroenLinks 5
Burgerbelang 4
D66 3
SP 3
VVD 2
Partij voor de Dieren 2
BewustZW 1
Kies bewust lokaal 1
ChristenUnie 1
Stadspartij 1
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0301
KVK-nummer 50099604

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid