Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zutphen (Zutphen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres 's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 41
7200 AA ZUTPHEN
Telefoon 14 0575 (algemeen)
Internet http://www.zutphen.nl (algemeen)
E-mail info@zutphen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 42,93 km2
Aantal inwoners 47537
Inwoners per km2 1107
Plaatsen binnen deze gemeente Warnsveld, Zutphen

Functies

Burgemeester Mw. drs. A. Vermeulen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A.W. Jansen (BewustZW),
Dhr. A. van Dijken (ChristenUnie),
Mw. Y.J.A. ten Holder (D66),
Dhr. J. Bloem (PvdA),
Dhr. J. Boersbroek (Burgerbelang),
Dhr. G.J.N. Müller (SP)
Gemeentesecretaris Mw. M. Stouten
Locoburgermeester Mw. A. de Jonge (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. drs. A.V. Dewkalie
Raadslid Dhr. A.W. Jansen (BewustZW),
Dhr. H.J.M. Verschure (Burgerbelang),
A. Garritsen (Burgerbelang),
Mw. M. Roerdink (Burgerbelang),
Mw. P.I. Ackermans (Kies bewust lokaal),
Dhr. M. Purperhart (CDA),
Dhr. A. van Dijken (ChristenUnie),
Mw. M. Elshof (D66),
Mw. Y.J.A. ten Holder (D66),
Dhr. B. Sommer (D66),
Dhr. D. Logemann (GroenLinks),
Mw. I. Kleinrensink (GroenLinks),
Dhr. J. van Donk (GroenLinks),
Mw. H. Godee (GroenLinks),
Mw. M.T.E. Westerik (GroenLinks),
Dhr. F.J.G.M. Manders (PvdA),
Dhr. H.W. Hissink (PvdA),
Mw. L. Stone (Partij voor de Dieren),
Dhr. J. Bloem (PvdA),
Mw. M.M.M. Moester (PvdA),
Mw. I. Vellema (Partij voor de Dieren),
Dhr. J. Boersbroek (Burgerbelang),
T. Mehdi (PvdA),
Dhr. S.G.J.G. de Groen (SP),
Dhr. G.J.N. Müller (SP),
Dhr. J. Lok (VVD),
Mw. drs. L.J. Werger (VVD)
Wethouder Mw. E. Boswinkel (GroenLinks),
Mw. A. de Jonge (PvdA),
Dhr. M.J. ten Broeke (SP),
Mw. drs. L.J. Werger (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 5
GroenLinks 5
Burgerbelang 4
D66 3
SP 2
VVD 2
Partij voor de Dieren 2
BewustZW 1
Kies bewust lokaal 1
ChristenUnie 1
CDA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)