Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Putten (Putten)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 400
3880 AK PUTTEN
Telefoon (0341) 35 96 11 (algemeen)
Internet http://www.putten.nl (algemeen)
E-mail info@putten.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,5 km2
Aantal inwoners 24313
Inwoners per km2 277
Plaatsen binnen deze gemeente Putten

Functies

Burgemeester Dhr. H.A. Lambooij (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. mr. ing. W van de Koot (CDA),
Dhr. T.J. van Ooijen (ChristenUnie),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
E.T. 't Jong (SGP),
Dhr. A.W. de Bruin (VVD),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. F.E. Contant
Locoburgermeester Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)
Raadsgriffier Mw. E.G. van Drie-Timmer
Raadslid Dhr. mr. ing. W van de Koot (CDA),
Mw. ing. G. Elsenaar-van Rooijen (CDA),
Mw. J.M. Kemp-van de Brug (CDA),
Mw. S. de Graaf - Bakker (ChristenUnie),
Dhr. E.A. van Hemel (ChristenUnie),
Dhr. T.J. van Ooijen (ChristenUnie),
Dhr. drs. H. Koornneef (Gemeentebelangen),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
E.T. 't Jong (SGP),
Mw. E. van Dam (Gemeentebelangen),
Dhr. J. ten Klooster (SGP),
Mw. A. ten Bolscher - Pijffers (VVD),
Dhr. A.W. de Bruin (VVD),
Dhr. ing. J. van den Brink (SGP),
Dhr. G.J. Heinen (VVD),
Dhr. M. van den Hoek (Wij Putten),
Mw. J. Kamphuis (Wij Putten),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten),
Mw. W. van Voorst-Ruiter (Wij Putten)
Wethouder Dhr. G. Koops (ChristenUnie),
Dhr. mr. E.T. 't Jong (SGP),
Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Wij Putten 4
CDA 3
SGP 3
Gemeentebelangen 3
ChristenUnie 3
VVD 3

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)