Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Putten (Putten)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-03-2024 Op 17-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Gelderland
Wijze van afspraak maken Online: https://afspraken.putten.nl
Telefoon: (0341) 35 96 11
Postadres Postbus 400
3880 AK PUTTEN
Bezoekadres Woo-contactpersoon Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Gelderland

Contactgegevens

Telefoon (0341) 35 96 11 (algemeen)
Internet http://www.putten.nl (algemeen)
E-mail info@putten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Putten

Geografische informatie

Oppervlakte 87,5 km2
Aantal inwoners 24978
Inwoners per km2 285
Bevat plaatsen Putten

Functies

Burgemeester Dhr. H.A. Lambooij (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. mr. ing. W van de Koot (CDA),
Dhr. T.J. van Ooijen (ChristenUnie),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Dhr. J. ten Klooster (SGP),
Dhr. A.W. de Bruin (VVD),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. F.E. Contant
Locoburgemeester Dhr. mr. E.T. 't Jong (SGP)
Raadsgriffier Mw. E.G. van Drie-Timmer
Raadslid Mw. ing. G. Elsenaar-van Rooijen (CDA),
Mw. J.M. Kemp-van de Brug (CDA),
Dhr. mr. ing. W van de Koot (CDA),
Mw. S. de Graaf - Bakker BA (ChristenUnie),
Dhr. E.A. van Hemel MBA (ChristenUnie),
Dhr. T.J. van Ooijen (ChristenUnie),
Mw. E. van Dam (Gemeentebelangen),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Dhr. drs. H. Koornneef (Gemeentebelangen),
Dhr. ing. J. van den Brink (SGP),
Dhr. ing. C.J. de Goffau (SGP),
Dhr. J. ten Klooster (SGP),
Mw. A. ten Bolscher - Pijffers (VVD),
Dhr. A.W. de Bruin (VVD),
Dhr. G.J. Heinen (VVD),
Dhr. M. van den Hoek (Wij Putten),
Mw. J. Kamphuis (Wij Putten),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten),
Mw. W. van Voorst-Ruiter (Wij Putten)
Wethouder Dhr. J. van den Hoorn (CDA),
Dhr. B. Cornelissen (ChristenUnie),
Dhr. P.A. van Nieuwenhuizen (GemeenteBelangen),
Dhr. mr. E.T. 't Jong (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Wij Putten 4
CDA 3
SGP 3
Gemeentebelangen 3
ChristenUnie 3
VVD 3

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0273
KVK-nummer 08216960

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?