Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dordrecht (Dordrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-05-2022 Op 12-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.dordrecht.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 99,45 km2
Aantal inwoners 118426
Inwoners per km2 1190
Plaatsen binnen deze gemeente Dordrecht

Functies

Burgemeester Dhr. mr. A.W. Kolff (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Mw. C.C. van Benschop (GroenLinks),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. W. van der Spoel (PvdA),
Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD),
Dhr. R. Portier (SP)
Gemeentesecretaris Dhr. C. Post
Locoburgermeester Dhr. M.D. Burggraaf (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. A.E.T. Wepster
Raadslid Dhr. J.B. Katif (BETER VOOR DORDT),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Mw. C.N. Simon-van Waardhuizen (BETER VOOR DORDT),
Dhr. B.C.M. Stam (BETER VOOR DORDT),
Dhr. J.W. WRINGER (BETER VOOR DORDT),
Dhr. C.J. van Dam Timmers (CDA),
Dhr. drs. P.J. Heijkoop (CDA),
Mw. J.F. van Vugt-Roose (CDA),
Mw. P.M. Nieuwland-van den Bosse (Christenunie/SGP),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Dhr. L.C. Struijk (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Dhr. J.W. Boersma (ChristenUnie/SGP),
Mw. Y. van Engelen (GroenLinks),
Dhr. F.B.L. van der Meer (GroenLinks),
Dhr. A.E. Uysal (GroenLinks),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Dhr. M.O. Burakçin (GroenLinks),
Mw. D. Vol-van der Holst (Partij voor de Dieren),
Mw. C.C. van Benschop (GroenLinks),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Mw. A.M. Schnabel (PvdA),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. W. van der Spoel (PvdA),
Dhr. R. Portier (SP),
Dhr. L.J.C.M. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Mw. B.A. Striebeck (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. A.A. in 't Veld (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD),
Mw. M.C.M. Boom (VVD),
Dhr. M.D. Burggraaf (VVD),
Dhr. R.R.C. den Heijer (VVD),
Dhr. R. Noldus (VVD),
Mw. L.A. van den Tol (VVD),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij)
Wethouder Dhr. B.C.M. Stam (BETER VOOR DORDT),
Dhr. drs. P.J. Heijkoop (CDA),
Dhr. H. van der Linden (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M.D. Burggraaf (VVD)

Gemeenteraad (38 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
GroenLinks 6
BETER VOOR DORDT 5
CDA 4
Verenigde Senioren Partij 4
PvdA 2
Partij voor de Dieren 2
Christenunie/SGP 1
DENK 1
SP 1
Forum voor Democratie 1
Gewoon Dordt 1
Partij voor de Vrijheid 1
Op Ons Eiland 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)