Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dordrecht (Dordrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-01-2023 Op 19-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Contactgegevens

Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.dordrecht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Dordrecht

Geografische informatie

Oppervlakte 99,45 km2
Aantal inwoners 119537
Inwoners per km2 1201
Bevat plaatsen Dordrecht

Functies

Burgemeester Dhr. mr. A.W. Kolff (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Dhr. L.C. Struijk (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Mw. C.N. Simon-van Waardhuizen (Fractie van Waardhuizen),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. W. van der Spoel (PvdA),
Dhr. R. Portier (SP),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. R.R.C. den Heijer (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. C. Post
Locoburgemeester Dhr. M.D. Burggraaf (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. A.E.T. Wepster MSc
Raadslid Dhr. J.B. Katif (BETER VOOR DORDT),
Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. J.W. Wringer (BETER VOOR DORDT),
Dhr. C.J. van Dam Timmers (CDA),
Dhr. A. Klerk (CDA),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Mw. J.F. van Vugt-Roose (CDA),
Mw. P.M. Nieuwland-van den Bosse (Christenunie/SGP),
Dhr. J.W. Boersma (ChristenUnie/SGP),
Dhr. R.P. de Heer (ChristenUnie/SGP),
Dhr. L.C. Struijk (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Mw. C.N. Simon-van Waardhuizen (Fractie van Waardhuizen),
Dhr. B.C.M. Stam (Fractie van Waardhuizen),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Dhr. M.O. Burakçin (GroenLinks),
Mw. Y. van Engelen (GroenLinks),
Dhr. P.R. den Hartog (GroenLinks),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Dhr. F.B.L. van der Meer (GroenLinks),
Dhr. A.E. Uysal (GroenLinks),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Mw. D. Vol-van der Holst (Partij voor de Dieren),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Mw. A.M. Schnabel (PvdA),
Dhr. W. van der Spoel (PvdA),
Dhr. R. Portier (SP),
Dhr. L.J.C.M. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Mw. B.A. Striebeck (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. A.A. in 't Veld (Verenigde Senioren Partij),
Mw. M.C.M. Boom (VVD),
Dhr. R.R.C. den Heijer (VVD),
Dhr. A.J. Kuhlmann (VVD),
Dhr. J.C. van der Net (VVD),
Dhr. R. Noldus (VVD),
Mw. L.A. van den Tol (VVD)
Wethouder Dhr. drs. P.J. Heijkoop (CDA),
Dhr. H. van der Linden (ChristenUnie/SGP),
Mw. C.C. van Benschop (GroenLinks),
Mw. drs. T.F. de Jonge RA (GroenLinks),
Dhr. M.D. Burggraaf (VVD),
Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
GroenLinks 6
CDA 4
Verenigde Senioren Partij 4
BETER VOOR DORDT 3
Fractie van Waardhuizen 2
PvdA 2
Partij voor de Dieren 2
Christenunie/SGP 1
DENK 1
SP 1
Forum voor Democratie 1
Gewoon Dordt 1
Op Ons Eiland 1
Partij voor de Vrijheid 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0505
KVK-nummer 50070525

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid