Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Weert (Weert)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-03-2024 Op 17-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT
Limburg
Postadres Postbus 950
6000 AZ WEERT

Contactgegevens

Telefoon (0495) 57 50 00 (algemeen)
Internet http://www.weert.nl (algemeen)
E-mail gemeente@weert.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Weert

Geografische informatie

Oppervlakte 105,46 km2
Aantal inwoners 51079
Inwoners per km2 484
Bevat plaatsen Stramproy, Weert

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R.J.H. Vlecken (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.H.H.G. Mols (CDA),
Mw. P.C.I. van der Vegt (D66),
Mw. I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert),
Dhr. T.L.H. Karg (GroenLinks),
Dhr. drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA),
Dhr. ing. H.J.W.M. van de Loo (Van de Loo),
Mw. L.J.M.A. van Grimbergen (VVD),
Dhr. J.W.J. Goubet (Weert Lokaal)
Gemeentesecretaris Mw. A.M. Vrijenhoek
Locoburgemeester Dhr. M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal)
Raadsgriffier Mw. mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten
Raadslid Mw. mr. C.G.E. Grijmans (CDA),
Dhr. P.H.H.G. Mols (CDA),
Dhr. P.J.H. Sijben (CDA),
Dhr. H. Stals EMSD (CDA),
Dhr. G.D. Knoop (D66),
Mw. P.C.I. van der Vegt (D66),
Dhr. P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert),
Mw. I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert),
Mw. H.C.M. Duijsters (DUS Weert),
Dhr. P.R.J. Scholten (DUS Weert),
Dhr. dr. P.H.H. Weekers (DUS Weert),
Dhr. A.P.P. Wip (DUS Weert),
Dhr. T.L.H. Karg (GroenLinks),
Dhr. drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA),
Dhr. ing. H.J.W.M. van de Loo (Van de Loo),
Mw. M.T.H. van den Bergh (VVD),
Mw. L.J.M.A. van Grimbergen (VVD),
Dhr. E.P.M. Kneepkens RA MSc (VVD),
Dhr. F.M.W.M. Kurvers (VVD),
Dhr. mr. L.F.J.M. Lambers (VVD),
Dhr. J. Briels (Weert Lokaal),
Mw. R.J.B. Dörenberg (Weert Lokaal),
Dhr. P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal),
Dhr. J.W.J. Goubet (Weert Lokaal),
Mw. E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal),
Mw. C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal),
Mw. J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal),
Dhr. M. Koolen (Weert Lokaal),
Dhr. P.P.E. Lempens (Weert Lokaal),
Dhr. drs. P.H. Spruijt (Weert Lokaal),
Mw. P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal),
Mw. mr. M.J.P. Waegemans (Weert Lokaal)
Wethouder Mw. L.A.W. Steinbach (D66),
Dhr. dr. T.J.J. van Gemert (VVD),
Mw. M.B. Ferrière (Weert Lokaal),
Dhr. M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal),
Mw. S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (32 zetels)

Partij Aantal zetels
Weert Lokaal 12
DUS Weert 6
VVD 5
CDA 4
D66 2
GroenLinks 1
PvdA 1
Van de Loo 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0988
KVK-nummer 50320408

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?