Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Weert (Weert)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2022 Op 27-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT
Provincie Limburg
Postadres Postbus 950
6000 AZ WEERT
Telefoon (0495) 57 50 00 (algemeen)
Internet http://www.weert.nl (algemeen)
E-mail gemeente@weert.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 105,46 km2
Aantal inwoners 49855
Inwoners per km2 472
Plaatsen binnen deze gemeente Stramproy, Weert

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R.J.H. Vlecken (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.H.H.G. Mols (CDA),
Mw. L.A.W. Steinbach (D66),
Mw. I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert),
T.L.H. Karg (GroenLinks),
Dhr. drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA),
Dhr. dr. T.J.J. van Gemert (VVD),
Mw. S.A.M. Winters (Weert Lokaal)
Gemeentesecretaris Mw. drs. M.J.M. Meertens
Locoburgermeester Dhr. M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal)
Raadsgriffier Mw. mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten
Raadslid Dhr. H. Stals EMSD (CDA),
Mw. mr. C.G.E. Grijmans (CDA),
Dhr. P.H.H.G. Mols (CDA),
Dhr. P.J.H. Sijben (CDA),
P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert),
P.C.I. van der Vegt (D66),
Mw. L.A.W. Steinbach (D66),
Mw. I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert),
H.C.M. Duijsters (DUS Weert),
T.L.H. Karg (GroenLinks),
A.C. van de Kruijs (DUS Weert),
W.P.J. van Eijk (VVD),
F.H.G.M. Mertens (DUS Weert),
Dhr. drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA),
P.H.H. Weekers (DUS Weert),
L.J.M.A. van Grimbergen (VVD),
Dhr. dr. T.J.J. van Gemert (VVD),
Dhr. mr. L.F.J.M. Lambers (VVD),
Dhr. J. Briels (Weert Lokaal),
M.B. Ferriére (Weert Lokaal),
M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal),
E.P.M. Kneepkens (VVD),
Dhr. P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal),
Mw. C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal),
Mw. E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal),
Mw. J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal),
Dhr. drs. M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal),
Mw. S.A.M. Winters (Weert Lokaal),
H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal),
P.H. Spruijt (Weert Lokaal),
M.J.P. Waegemans (Weert Lokaal)
Wethouder Mw. T.E.C. Geelen MSc. (CDA),
Dhr. drs. P.P.H. Sterk (SP),
Mw. drs. W.P.J. van Eijk (VVD),
Dhr. M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal),
Dhr. H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Weert Lokaal 12
DUS Weert 6
VVD 5
CDA 4
D66 2
GroenLinks 1
PvdA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)