Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Afdeling Europese Unie

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: onbekende datum De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op onbekende datum doorgevoerd.

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 74 47 (algemeen)
Fax (070) 370 79 29

Onderdeel van

Organisatiebeschrijving

TAAK: De Afdeling EU draagt in overleg met de directies zorg voor de strategie- en visie-ontwikkeling ten aanzien van de EU-dossiers en beleidsvraagstukken inclusief de dossiers en beleidsvraagstukken in Benelux- en Senningenverband. Daarnaast bereidt de Afdeling EU de JBZ-Raad inhoudelijk voor. De Afdeling EU vervult de coordinatiefunctie op beleidsinhoudelijk en procesmatig gebied voor wat betreft de inbreng van het Justitie-standpunt in de EU, inclusief in Benelux- en Senningenverband. Hoofd: Mr. A.J.J. Sorel Tel. 070 370 74 47\; fax 070 370 79 29 a.sorel@minjus.nl Secretariaat: mw. T. da Costa Tel: 070 - 370 68 66 T.da-costa@minjus.nl

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?