Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-03-2017 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-03-2017 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 75 75 (algemeen)
Internet http://www.rijksoverheid.nl/venj (algemeen)
E-mail DWJZ.JZW@minvenj.nl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Juridisch adviseur Prof.dr. M. Kuijer
Secretariaat Secretariaat
Hoofd mr.drs. K. Werkhorst

Organisatiebeschrijving

De sector JZW houdt zich bezig met de toetsing van voorgenomen wetgeving, het ontwikkelen van instrumenten om de wetgevingskwaliteit te bevorderen, zoals de Aanwijzingen en het Draaiboek voor de regelgeving, het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (https://www.kcwj.nl/kennisbank) of consultatie van nieuwe wetgeving (www.internetconsultatie.nl). De instrumenten van het wetgevingsbeleid zijn terug te vinden op de site van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (www.kcwj.nl). Verder houdt de sector JZW zich bezig met het vooraf toetsen van beslissingen en de coördinatie van verzoeken op grond de Wet openbaarheid van bestuur; het ontwikkelen, beheren en bewaken van de juridische kwaliteit; aanbesteding en het onderhouden van het geregelde contact met de landsadvocaat en inschakeling van de landsadvocaat en adviseren van de leden van de departementsleiding op juridisch-bestuurlijk gecompliceerde of gevoelige onderwerpen.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?