Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Sector Staats- en Bestuursrecht

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-03-2017 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-03-2017 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 73 07 (algemeen)
Internet http://www.rijksoverheid.nl/venj (algemeen)
E-mail DWJZ.Wetgevingssectoren@minvenj.nl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Hoofd mr. A.L.C. Roos
Secretariaat Secretariaat

Organisatiebeschrijving

Deze sector is belast met de wetgeving op het terrein van het algemeen bestuursrecht, veiligheid, openbare orde en politie, rechtspleging, juridische beroepen en rechtsbijstand, vreemdelingenrecht, de bescherming van persoonsgegevens en kansspelen. Enkele belangrijke wetten zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet, de Vreemdelingenwet, de Wet op de rechtelijke organisatie, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de kansspelen.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?