Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

mr.drs. H.P. Schreinemachers

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 71 61 (algemeen)
E-mail h.p.schreinemachers@minjus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Plv. directeur
Organisatieonderdeel Justitie en Veiligheid - SG Cluster - Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) - Directie Vreemdelingenbeleid (DVB)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?