Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Provinciale Staten

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-12-2021 Op 19-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-12-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 20120
8900 HM
Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon (058) 292 59 25 (algemeen)
Fax (058) 292 51 25
Internet https://www.fryslan.frl/bestuur/ (algemeen)
E-mail staten@fryslan.frl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Organisatiebeschrijving

De samenstelling en de bevoegdheden van de Provinciale Staten worden geregeld in het zevende hoofdstuk van de Grondwet en in de Provinciewet (1994). Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie en vertegenwoordigen de gehele bevolking van de provincie. Het aantal leden van dit orgaan varieert naar gelang het aantal inwoners per provincie. Provinciale Staten van Fryslân tellen 43 leden. Verdere informatie over Provinciale Staten van Fryslân vindt u op de website van de provincie: [https://www.fryslan.frl/ps/](https://www.fryslan.frl/ps/)

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?