Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

drs. W.L.J. van de Griendt

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 80 30 (algemeen)
Fax (070) 370 77 66
E-mail w.l.j.van.de.griendt@minjus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Directeur
Organisatieonderdeel Justitie en Veiligheid - SG Cluster - Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) - Stafdirectie Coordinatie Vreemdelingenketen (SCV)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?