Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

M.A. Liefrink

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 80 36 (algemeen)
Fax (070) 370 77 66
E-mail m.a.liefrink@minjus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Clusterhoofd Ketenorganisatie
Organisatieonderdeel Justitie en Veiligheid - SG Cluster - Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) - Stafdirectie Coordinatie Vreemdelingenketen (SCV)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?