Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

mr. dr. J.T.K. Bos

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 71 81 (algemeen)
Fax (070) 370 75 29
E-mail j.bos@minjus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Plv. Directeur-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden
Organisatieonderdeel Justitie en Veiligheid - SG Cluster - Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?