Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

mw. drs. L. Mulder

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 72 97 (algemeen)
Fax (070) 370 79 87
E-mail l.mulder@minjus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Plv. Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken
Organisatieonderdeel Justitie en Veiligheid - SG Cluster - Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?