Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 18-01-2023 Op 18-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 18-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Schenkkade 100
2595 AS Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 700 05 00 (algemeen)
Fax (070) 315 24 11
Internet https://www.oprijk.nl/ (algemeen)
E-mail info@p-direkt.minbzk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting O&P Rijk
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur mw. M.A. (Marijke) van den Broek

Beschrijving

Bij Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) komen alle uitvoeringsvraagstukken op het terrein van organisatie en personeel bij elkaar. Samen bieden we basisdienstverlening en dienstverlening op maat. We werken voor alle medewerkers, managers, hr-directies en beleidsmakers binnen het Rijk.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017