Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 14-02-2024 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 19404
2500 CK Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 50 60 (algemeen)
Internet https://www.raadrvs.nl (algemeen)
E-mail mail@raadrvs.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting RVS
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)

Functies

Directeur/Algemeen secretaris mw. drs. S. (Stannie) Driessen
Voorzitter mw. prof. dr. M. (Jet) Bussemaker

Organisatiebeschrijving

De Raad heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren beleid op het gebied van de volksgezondheid en de zorg alsmede op andere gebieden, voor zover deze raakvlakken hebben met de volksgezondheid of de zorg.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?