Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 31 11 (algemeen)
Internet http://www.commissieterugkeer.nl (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting CITT

Functies

Voorzitter mr. J.S.L. Gualthérie van Weezel
Lid mr. J. Vrolijk,
J. Wilzing
Secretaris mr.drs. N.P. Haspels

Organisatiebeschrijving

De CITT houdt toezicht op het gehele terugkeerproces vanaf de bewaring in een politiecel met als doel verwijdering tot en met de uitzetting door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Ook houdt de CITT toezicht op de overdracht van de vreemdeling aan de autoriteiten in het land van herkomst. De CITT rapporteert en adviseert de betrokken bewindslieden van Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het jaarverslag CITT wordt aan de Tweede Kamer gezonden. In het jaarverslag staan adviezen over het verbeteren van het terugkeerproces in breedste zin. Het secretariaat is belast met de beleidsinhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de CITT.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?