Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Logius

Agentschap

Deze organisatie heeft geen redacteur Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-04-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-04-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 96810
2509 JE Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (0900) 555 45 55 (algemeen 10 ct p/g)
+31 70 889 63 60 (vanuit het buitenland)
Internet https://www.logius.nl (algemeen)
Contactpagina https://logius.nl/contact

Organisatieonderdelen (1)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beschrijving

Logius (voorheen GBO.Overheid) is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en gemakkelijk elektronisch zaken kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang (waaronder DigiD), gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen (www.logius.nl). Logius werkt nauw samen met Stichting ICTU.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27381312

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?