Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Nationaal Archief (NA)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-11-2022 Op 22-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90520
2509 LM Den Haag
Telefoon (070) 331 54 44 (algemeen)
(070) 331 54 00 (algemeen)
Internet https://www.nationaalarchief.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (7)

Algemene informatie

Afkorting NA
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Functies

Directeur Archieven, Dienstverlening & Innovatie / plaatsvervangend algemeen directeur Tom De Smet
Directeur/Ara Afelonne Doek

Beschrijving

Het agentschap Nationaal Archief (NA) huisvest duizend jaar Nederlandse geschiedenis, te vinden in honderd kilometer documenten, een miljoen foto's en 300.000 kaarten en tekeningen. Het Nationaal Archief (tot 2002 Algemeen Rijksarchief geheten) is de centrale bewaarplaats van de archieven van de rijksoverheid. Het bewaart ook archieven van personen en particuliere instellingen met een belangrijke rol in de geschiedenis van Nederland. De archieven zijn in principe openbaar. Om de collectie te behouden gaat er veel aandacht uit naar conservering en restauratie van kwetsbare archieven en investeert het Nationaal Archief in digitalisering van delen van de collectie. Daarnaast vervult het Nationaal Archief een belangrijke publieksfunctie. Het streeft ernaar om de collectie meer zichtbaar en toegankelijk te maken en een breed en gevarieerd publiek inzicht te geven in de geschiedenis van Nederland. Binnen de kennisinfrastructuur op het terrein van het cultureel erfgoed speelt het Nationaal Archief ( net als de andere rijksdiensten RCE en ICN ) een belangrijke en actieve rol. Als beheerder van een enorme rijkscollectie beschikt het over veel kennis waar anderen in de sector van kunnen profiteren. Deze kennis kan ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van beleid. Restauratie en conservering en digitale duurzaamheid zijn de gebieden bij uitstek waarop het Nationaal Archief veel kennis en deskundigheid in huis heeft. Ook internationaal speelt het Nationaal Archief een belangrijke rol bij de overdracht, uitwisseling en bevordering van kennis.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017