Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Nationaal Archief (NA)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-06-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 331 54 44 (algemeen)
(070) 331 54 00 (algemeen)
Internet https://www.nationaalarchief.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.nationaalarchief.nl/over-het-na/contact-publiek
Sociale Media Facebook Nationaal Archief (Facebook)
Twitter Nationaal Archief (X)
LinkedIn Nationaal Archief (LinkedIn)
Instagram Nationaal Archief (Instagram)
YouTube Nationaal Archief (YouTube)

Organisatieonderdelen (8)

Algemene informatie

Afkorting NA
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Functies

Algemeen directeur/Algemene Rijksarchivaris Afelonne Doek
Directeur Archieven, Dienstverlening & Innovatie / plaatsvervangend algemeen directeur Tom De Smet

Organisatiebeschrijving

Het Nationaal Archief bestaat al meer dan 200 jaar. Met meer dan 142 kilometer aan papieren archieven, 300.000 kaarten en tekeningen, ruim 15 miljoen foto’s en 1,2 miljoen gigabyte aan digitale bestanden maakt het Nationaal Archief geschiedenis toegankelijk voor iedereen. Je kunt bij het Nationaal Archief deze authentieke bronnen in zien, onderzoeken en telkens weer opnieuw bekijken. Zo krijgen we inzicht in ons verleden en kunnen we te begrijpen hoe de samenleving zich ontwikkelt. Samen met andere archieven en overheidsorganisaties zorgen we ervoor dat ook de informatie van vandaag toegankelijk voor burgers is en blijft, nu en in de verre toekomst. Transparantie en openbaarheid van informatie is belangrijker dan ooit. Als expertisecentrum zet het Nationaal Archief daarom graag haar kennis en ervaring in om de informatiehuishouding bij overheidsorganisaties te verbeteren. Het Nationaal Archief wil op die manier dichterbij de burger komen, om mensen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de toegang tot informatie. Informatie uit de archieven is beschikbaar, innovatief en op maat, online en op locatie in onze gebouwen in Den Haag en Emmen. De archieven worden ook gebruikt voor tentoonstellingen (bij het Nationaal Archief en elders) en voor een breed educatieprogramma.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?