Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Inspectie

Actief van 01-11-2005 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 30-01-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 06-01-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 30-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16478
2500 BL Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 412 40 12 (algemeen)
Fax
Internet https://www.inspectie-oe.nl/ (algemeen)
https://www.inspectie-oe.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.inspectie-oe.nl/contact

Organisatieonderdelen (2)

Functies

Directeur dhr. mr. A.L.C. (Alfred) Roos
Plaatsvervangend directeur en hoofdinspecteur overheidsinformatie dhr. drs. O. (Olaf) Andersen
Plaatsvervangend directeur en hoofdinspecteur erfgoed dhr. mr. L. (Laurens) Schouten BA

Organisatiebeschrijving

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op een deel van het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de centrale overheid. Ze levert een bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. Daarnaast houdt ze toezicht op de naleving van het archeologiebestel, opgravingen, vondsten en archeologische monumenten. Professionele organisaties voor monumentenbehoud vallen onder het toezicht als ook de werking van het monumentenstelsel. De Inspectie draagt zo bij aan het behoud en beheer van het nationale erfgoed.

Meer informatie

https://www.inspectie-oe.nl/de-inspectie-overheidsinformatie-en-erfgoed/organisatie

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?