Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Politieke Leiding (PL)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-01-2021 Op 28-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 BJ Den Haag
Postadres Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Telefoon (070) 412 34 56 (algemeen)
Fax (070) 412 34 50
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting PL

Beschrijving

De minister is belast met de leiding van het departement, stelselverantwoordelijkheid voor de onderscheiden onderwijssectoren als geheel en de vaststelling van het totale beleid inclusief begroting en financiƫle zaken ten aanzien van OCW. De minister is in het bijzonder belast met: - Hoger onderwijs - Wetenschappelijk onderwijs - Onderzoek - Innovatieplatform (eerste vice voorzitter) - Cultuur en media - Emancipatiebeleid (inclusief homo-emancipatie) - Project Aanval op de schooluitval - Lerarenbeleid (Arbeidsvoorwaarden) De staatssecretaris, genoemd staatssecretaris voor Primair Onderwijs, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: - Het primair onderwijs - het speciaal onderwijs - het onderwijsachterstandenbeleid - voorschoolse opvang - kinderopvang - andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd. De staatssecretaris, genoemd staatssecretaris voor Voortgezet en Beroepsonderwijs, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, in het bijzonder belast met: - Het voortgezet onderwijs - het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs - bestrijding van schooluitval 12-18 jarigen (in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de minister) - de lerarenopleidingen - andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.