Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Secretaris-Generaal (SG) en plaatsvervangend SG (pSG)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-08-2021 Op 10-02-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-08-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Contactgegevens

Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram (organogram)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (11)

Beschrijving

Onder de SG ressorteren de directies:

 • Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
 • Financieel-Economische Zaken (FEZ)
 • Directie Communicatie (DCo)
 • Innovatie en Zorgvernieuwing (I&Z)
 • Programma Maatschappelijke Diensttijd
 • Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN)

Onder de pSG ressorteren de stafdirecties:

 • Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP)
 • Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Directie Informatiebeleid (DI)
 • Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Toetsingscommissies Euthanasie (ESTT)
 • Programma PGB
 • Programma EMA

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?