Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Agentschap

Actief van 01-01-2006 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 01-07-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Buitenhof 34
2513 AH Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20006
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 356 42 49 (algemeen)
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/organisatie/organogram/dienst-publiek-en-communicatie (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/dienst-publiek-en-communicatie

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Alternatieve naam Publiek en Communicatie
Afkorting DPC
Relatie met ministerie Algemene Zaken

Personeel

Aantal fte 178,6
Peildatum fte 01-01-2021

Functies

Directeur mw. drs. K. (Kristel) Dirkx
Plv directeur dhr. R. (Ronald) van Oosteroom

Organisatiebeschrijving

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals. Dit doet DPC op 2 manieren: - DPC voert zelf een aantal rijksbrede communicatietaken uit. DPC verzorgt de informatievoorziening van de Rijksoverheid via Rijksoverheid.nl en begeleidt de landelijke campagnes. DPC doet de centrale media-inkoop. Ook ondersteunt DPC de interne communicatie van de Rijksoverheid met een rijksbreed intranet en biedt zij kennis en onderzoek om de communicatie verder te professionaliseren. - DPC ondersteunt de onderdelen van de Rijksoverheid in hun communicatie, door het leveren van gemeenschappelijke communicatiediensten en als centraal inkooppunt voor communicatie (zie IUC Communicatie). DPC is een agentschap van het ministerie van Algemene Zaken (AZ).

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
15-04-2021 Doorlichtingsrapport Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Taken & bevoegdheden

Het agentschap Publiek en Communicatie is belast met: a. Ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals. b. Ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie. c. Rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017416/2010-02-27

https://wetten.overheid.nl/BWBR0019219/2010-04-29

Identificatiecodes

KVK-nummer 27365932

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?